Arimpex

Politica de cofidențialitate

1. Ce presupune politica de protecție a datelor cu caracter personal?

Scopul acestei Politici este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.
Societatea noastră utilizează mijloace tehnice pentru stocarea și prelucrarea datelor în condiții de securitate.
Societatea noastră nu va dezvălui datele cu caracter personal decât pentru realizarea intereselor dvs., pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau pentru alte interese legale pe care le justificăm.
Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste ce cuprind date cu caracter personal. Nu oferim și nu punem la dispoziție date cu caracter personal unor părți terțe fără acordul dumneavoastră, cu câteva excepții descrise în prezenta politică.
Plasarea unei comenzi prin intermediul acestui site confirmă faptul că ați acceptat condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului.

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta?

SOCIETATEA ARIMPEX S.R.L.
Sediu: localitatea Charlotenburg, com. Bogda, nr. 2, biroul nr. 1, jud. Timiș
E-mail: contact@arimpex.ro

3. Explicaţii cu privire la termenii și expresiile utilizaţi în prezenta Politică

Operator de date cu caracter personal – Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului referitor la protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016. Această calitate este deținută de societatea Agricola Arimpex S.R.L.

Persoana vizată – persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu/produs oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un utilizator al site-ului Operatorului etc.). Această calitate este deținută de orice persoană care ne furnizează datele sale cu caracter personal cu completării unui formular de pe Site.

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal sau breșă de securitate înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în relația dintre societatea Agricola Arimpex S.R.L. și dumneavoastră, dvs. aveți calitatea de persoană vizată, iar societatea Agricola Arimpex S.R.L. deține calitatea de operator de date.

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați la momentul completării unui formular, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, datele de pe cardul bancar în cazul în care optați să plătiți în această modalitate.

5. De ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?

Prelucrăm numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail indicate de dumneavoastră în scopuri de marketing direct (transmiterea de promoții, oferte, noutăți, materiale de promovare prin e-mail și/sau SMS), prelucrare care va opera până la retractarea consimțământului.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate sub forma stocării acestora în condiții de siguranță și cu asigurarea unor garanții de înaltă securitate. Suntem interesați și de o prelucrare ulterioară pentru analizarea caracterului de utilizare al site-ului și a gradului de satisfacție al utilizatorului.

Este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate prin punerea acestora la dispoziția organelor sau autorităților competente, la solicitarea acestora sau pentru respectarea anumitor obligații legale existente sau ce se vor naște în sarcina operatorului de date cu caracter personal, în această calitate sau în calitate de comerciant.

6. Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru profilare în acest scop va fi realizată în temeiul consimțământului exprimat în mod expres de către dumneavoastră, temeiul legal regăsindu-se, în această situație, în art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul nr. 679/2016 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punerea datelor cu caracter personal la dispoziția organelor sau autorităților competente sau prelucrarea pentru a răspunde la anumite solicitări, reclamații, sesizări se va efectua în baza art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul nr. 679/2016 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

Stocarea datelor cu caracter personal o vom efectua în temeiul art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul nr. 679/2016 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv pentru interesele legitime ale operatorului de date, dar și pentru a putea răspunde oricăror acțiuni în justiție, cereri etc. pentru care va fi nevoie de datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate.

7. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a lua decizii automatizate.
8. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale

Prelucrăm datele dvs. personale pentru scopurile descrise în Secțiunea 5.

Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt:
– reale;
– prezente;
– legitime.

Vă informăm înainte de prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri secundare:
– dacă vă colectăm inițial datele personale pentru un scop principal;
– dacă scopul nostru secundar este incompatibil cu scopul principal.

9. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la perioada atingerii scopurilor pentru care vă solicităm datele cu caracter personal.

Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale, în fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.

Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct se efectuează până la retractarea consimțământului acordat pentru această prelucrare.

După atingerea scopului prelucrării, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maxim o lună.

10. Dezvăluim datele dvs. personale?

Nu dezvăluim datele dvs. personale, decât dacă ni se solicită acest lucru de către autoritățile sau organele competente.
Amintim că garantăm confidențialitatea strictă a datelor dvs. personale, păstrarea confidențialității fiind o valoare esențială pentru noi.

11. Transferăm datele dvs. personale în afara UE sau SEE?

Nu transferăm datele dvs. personale:
– în țări din afara UE sau SEE;
– către organizații internaționale din afara UE sau SEE.

12. Sunt datele dvs. personale în siguranţă?

Vă ținem în siguranță datele personale:
– cu măsuri tehnice corespunzătoare;
– cu măsuri organizatorice adecvate;
– cu un nivel adecvat de securitate;
– cu măsuri împotriva prelucrării neautorizate;
– cu măsuri împotriva prelucrării ilegale;
– cu măsuri împotriva pierderii accidentale sau ilegale;
– cu măsuri împotriva distrugerii accidentale sau ilegale;

Am implementat măsuri pentru:
– a descoperi breșe de securitate;
– a documenta cauzele incidentului de securitate;
– a documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate;
– a documenta acțiunile (și motivele acțiunilor) pentru a remedia încălcarea securității;
– a limita consecințele incidentului de Securitate;
– a recupera date personale;
– a reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dacă avem un grad rezonabil de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dvs. personale, atunci:
– raportăm incidentul de securitate către managementul companiei noastre.
– desemnăm o persoana responsabilă pentru:
A. a analiza dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dvs.;
B. a informa personalul relevant din cadrul subscrisei;
C. a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate;
D. a stabili dacă este necesar să vă comunicăm informații despre incidentul de securitate.
– investigăm incidentul de securitate.
– încercăm să împiedicăm incidentul de securitate să ducă la:
A. distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale;
B. pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal;
C. pierderea accidentală sau ilegală a accesului la datele cu caracter personal;
D. alterarea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal;
E. divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal;
F. acces neautorizat la datele cu caracter personal.
– depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.
– notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.
– vă informăm despre încălcarea securității:
A. dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
B. cât mai repede posibil;
C. prin canale de contact adecvate, de ex. prin e-mail, pe site-ul nostru etc.
– nu suntem obligați să vă informăm direct dacă:
A. am luat măsuri pentru a face ca datele dvs. personale să fie incomprehensibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze;
B. imediat după incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dvs. nu mai este posibil să se producă;
C. ar implica eforturi disproporționate. Într-un astfel de caz, vă vom informa prin intermediul rețelelor publice.

13. Care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Potrivit Regulamentului nr.679/2016, în calitate de persoană vizată, beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute în Regulamentul nr.679/2016.

Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului nr.679/2016.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată sau există un motiv legal, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa instanțelor judecătorești competente.

14. Cum vă puteţi exercita drepturile?

Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor dvs. personale.

Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să analizăm mai întâi conținutul cererii și fără să vă identificăm mai întâi.

Cererea dvs. trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca de exemplu:
– carte de identitate;
– pașaport.

Folosirea informațiilor din documentul dvs. de identificare:
– este limitată la activitatea de confirmare a identităţii dvs.;
– nu va genera o stocare a datelor dvs. personale mai mult decât este necesar în acest scop sau in interes legitim, la care ați consimțit prin transmiterea documentului.

Dacă depunem toate eforturile și nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare care să ne ajute să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării dvs.

Puteţi trimite solicitarea dvs. referitoare la protecţia datelor dvs. personale la adresa contact@arimpex.ro sau direct la sediul nostru.
Veţi primi răspunsul nostru la cererile dvs. care vizează protecţia datelor dvs. personale pe formularul nostru web direct la adresele dvs. de contact comunicate oficial către noi: e-mail, adresa de domiciliu, etc.

Vă informăm că subscrisa va răspunde cererilor dumneavoastră prin același mod de comunicare în care ne veți transmite cererile(poștă, e-mail etc), cu excepția situației în care ne veți indica în cerere un mijloc de comunicare mai puțin costisitor pentru subscrisa.

Am implementat politici care ne asigură faptul că o cerere privind protecţia datelor dvs. personale este recunoscută și soluţionată in termenele prevăzute de lege.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 1 lună de la primirea cererii. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în condițiile legii, cu 2 luni, în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. În situația în care nu vă vom putea răspunde în termenul de 1 lună, în acest termen vă vom informa cu privire la prelungirea termenului de răspuns și cu privire la motivele prelungirii.

Totuși, în cazul în care vom aprecia că cererile dumneavoastră sunt vădit nefondate, excesive în special din cauza caracterului repetitiv al acestora, atunci:

A. Fie vom refuza să dăm curs cererii;
B. Fie vă vom solicita plata unei taxe ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor solicitate sau pentru comunicarea acestora, sau pentru luarea măsurilor solicitate.

Pentru și mai multe detalii puteți consulta următoarele acte normative:

● Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Scroll to Top